OMFC95/2015
ID intern unic:  359686
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 95
din  29.06.2015
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
finanțelor nr. 185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea
și abrogarea unor Rapoarte
lunare, trimestriale și anuale
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1184     Data intrarii in vigoare : 10.07.2015
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 1, se modifică şi se expun în redacţie nouă următoarele formulare:
    1.1. Formularul nr.2 PI “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.1 la prezentul ordin);
    1.2. Formularul nr.2 PI-BUAT “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.2 la prezentul ordin);
    1.3. Formularul nr. 4ds „Raport privind încasarea și utilizarea mijloacelor cu destinație specială” (anexa nr.3 la prezentul ordin).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINAȚILOR                                 Anatol ARAPU

    Nr. 95. Chişinău, 29 iunie 2015.

    formularul 2PI

    formularul 2PI-BUAT

    formularul nr.4ds