OSVC217/2015
ID intern unic:  359697
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 217
din  02.06.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice
privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1187     Data intrarii in vigoare : 10.07.2015
    În legătură cu reorganizarea Serviciului Vamal și aprobarea noilor scheme de încadrare,
ORDON:
    1. Se exclude din anexa nr. 8 a Ordinului Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” nr. 346-O din 24.12.2009 următoarele puncte:
    2501

CAIRACLIA - ZALIZNICINOE

    2524

BASARABEASCA (inclusive Halta km 111) - CARABUTENI (c/f)

    2527

GRECENI (inclusive Halta km 208) - TABAKI


    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei dezvoltare informaţionale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Tudor BALIŢCHI

    Nr. 217-O. Chişinău, 2 iunie 2015.