OSVC254/2015
ID intern unic:  359698
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 254
din  03.07.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O
din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 1188     Data intrarii in vigoare : 10.07.2015
    În scopul implementării prevederilor Legii nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, referitor la stabilirea contingentului tarifar preferențial pentru importul în vrac al laptelui clasificat la poziția tarifară 0401, Hotărîrii Guvernului nr. 400 din 16.06.2015 cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul în vrac a laptelui,
ORDON:
    1. Se suplimentează anexa nr. 12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, ”Lista codurilor contingentelor în vigoare ”,
cu următorul rînd:
LAQT

Contingent import lapte (HG400 din 16.06.2015)

    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Direcția dezvoltare informațională în comun cu Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL  
    AL SERVICIULUI VAMAL                                         Tudor BALIŢCHI

    Nr. 254-O. Chişinău, 3 iulie 2015.