HGC422/2015
ID intern unic:  359700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 422
din  03.07.2015
privind modificarea şi completarea Regulamentului
de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 477
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 10 se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
    „comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate în alte locuri decît la staţiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, precum şi recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate în alte locuri decît la ghişeul de plată”;
    2) punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „14. Operatorii care deservesc staţiile de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate trebuie să posede legitimaţii speciale, obţinute în urma atestării după frecventarea cursurilor specializate. Aceştia recepţionează plata pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate doar la ghişeul de plată, cu eliberarea bonului de casă.”;
    3) la punctul 21, cuvîntul „bancare” se substituie cu cuvintele „de plată”;
    4) în coloana 7 a tabelului din anexa nr.3, cuvintele „Card bancar” se substituie cu cuvintele „Card de plată”.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                      Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu

    Nr. 422. Chişinău, 3 iulie 2015.