HGA424/2015
ID intern unic:  359702
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 424
din  03.07.2015
pentru modificarea punctului 11 din Regulamentul cu privire
la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de
achiziţii publice şi planificarea acestora
Publicat : 10.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 177-184     art Nr : 479
    Abrogată prin HG1419 din 28.12.16, MO1/02.01.17 art.4

    În scopul executării Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    În punctul 11 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 10 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.226-229, art.1423), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „şi produsele petroliere” se exclud.

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                     Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                            Stephane Christophe Bride
    Ministrul finanţelor                                            Anatol Arapu

    Nr. 424. Chişinău, 3 iulie 2015.