OSVC260/2015
ID intern unic:  359851
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 260
din  07.07.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 17.07.2015 în Orice Nr. 185-189     art Nr : 1291     Data intrarii in vigoare : 17.07.2015
    În scopul implementării prevederilor art. 96 litera b) liniuța a doua din titlul III, punctului 3 al notelor din anexa nr. 1 la titlul IV din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, notei la capitolul 22 din Legea nr. 172 din 25.07.2014 și Hotărîrii Guvernului nr. 18 din 04.03.2015 cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat utilizării pentru medicină,
ORDON:
    1. Se suplimentează anexa nr. 12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu ”Lista codurilor contingentelor în vigoare ” cu următorul rind:
ETQT
Contingent import alcool etilic (HG 18 din 04.03.2015)
    2. În vederea îndeplinirii prezentului ordin, Direcția dezvoltare informațională în comun cu Î.S. „Vamservinform” vor opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                   Tudor BALIŢCHI

    Nr. 260-O. Chişinău, 7 iulie 2015.