HGC439/2015
ID intern unic:  359982
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 439
din  17.07.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr. 520 din 15 mai 2006
Publicat : 24.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 190-196     art Nr : 496
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 „Privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 79-82, art. 568), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 din hotărîre, sintagma „1 februarie 2014” se substituie cu sintagma „1 iulie 2015”;
    2) anexa la hotărîre va avea următorul cuprins:

    anexa


    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                           Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                       Ruxanda  Glavan
    Ministrul finanţelor                                                   Anatol Arapu

    Nr. 439. Chişinău, 17 iulie 2015.