HGC450/2015
ID intern unic:  360090
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 450
din  23.07.2015
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 514
    În temeiul art.65 alin.(1) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.208-210, art. 783), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.105 din 3 februarie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a volumului de alocaţii din bugetul de stat pentru instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.161).
    2. Punctul 15 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 341 din 3 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art. 418).

    PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                  Natalia GHERMAN

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 450. Chişinău, 23 iulie 2015.