HANREC152/2015
ID intern unic:  360109
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 152
din  17.07.2015
privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 1343     Data intrarii in vigoare : 31.07.2015
    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f), art. 53 din Legea 124/23.12.2009 cu privire la energia electrică, Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 411 din 27.04.2011, în scopul ajustării tarifelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice de către Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” la costurile reale aferente exploatării eficiente a rețelelor și utilajului de transport, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE)
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice prin rețelele electrice de transport ale operatorului rețelei de transport și de sistem în scopul livrării energiei electrice consumatorilor și furnizorilor din țară - în mărime de 14,5 bani/kWh (fără TVA).
    2. La efectuarea serviciilor de transport al energiei electrice prin rețelele Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, nivelul mediu de consum tehnologic și pierderi tehnice de energie electrică se stabilește în mărime de 3,0 la sută din volumul de energie electrică intrată în rețelele electrice de transport.
    3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 469 din 11 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 92, art. 576).
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORI                                                                       Sergiu CIOBANU
                                                                                                 Octavian LUNGU
                                                                                                 Iurie ONICA
                                                                                                 Ghenadie PÂRŢU

    Nr. 152/2015. Chişinău, 17 iulie 2015.