HANREA154/2015
ID intern unic:  360111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 154
din  18.07.2015
privind tarifele la gazele naturale
Publicat : 31.07.2015 în Monitorul Oficial Nr. 197-205     art Nr : 1345     Data intrarii in vigoare : 31.07.2015
    Abrogată prin HANRE244 din 13.11.15, MO311-316/20.11.15 art.2255; în vigoare 20.11.15


    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f), art. 53 din Legea 123/23.12.2009 cu privire la gazele naturale, Metodologiei de calculare și aplicare a tarifelor reglementate la gazele naturale, aprobata prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr. 678 din 22.08.2014, în scopul asigurării securității energetice a statului, avînd drept principiu alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și întru ajustarea tarifelor la costurile reale, strict necesare pentru procurarea, transportarea, distribuția și furnizarea gazelor naturale, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă tarifele la gazele naturale, conform anexei.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 425 din 29 septembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 160-163/1459 din 30.09.2011).
    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    DIRECTORI                                                               Sergiu CIOBANU
                                                                                         Octavian LUNGU
                                                                                         Iurie ONICA
                                                                                         Ghenadie PÂRŢU

    Nr. 154/2015. Chişinău, 18 iulie 2015.

Anexă
la Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr. 154 /2015 din 18 iulie 2014

Tarifele reglementate la gazele naturale

Denumirea

Tarif fără TVA (lei/ 1000 m3)

1. Tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L.  „Moldovatransgaz”

340,55

2. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de întreprinderile S.A. „Moldovagaz”, în mediu

inclusiv prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de*:

- înaltă presiune
- medie presiune
- joasă presiune
 
1 223,67
 
184,41
589,84
2 322,09

3. Tariful pentru serviciul de furnizare a gazelor naturale consumatorilor finali în punctele de ieșire din rețelele de distribuție

90,16

4. Tarifele la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” din rețelele de distribuție, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz” pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali și a căror rețele de distribuție sînt:

- conectate la rețelele de înaltă presiune

- conectate la rețelele de medie presiune

 
 
 
 
5 850
6 176

5. Tarifele finale la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele**:

- de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale

- de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune

- de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune

 
 
4 710
5 133
6 345
6 698
7 175

6.  Tarifele finale la gazele naturale furnizate centralelor electrice cu termoficare (CET), centralelor termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor de tip urban prin sistemele de alimentare centralizată

6 028

7.  Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul până la 30 m3 (inclusiv) lunar la un apartament (casă)***

6 887

8.  Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul ce depășește 30 m3 lunar la un apartament (casă)

7 175
    * Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II - peste 0,3 МРа pînă la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie - peste 0,005 МРа pînă la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă - pînă la 0,005 МРа inclusiv.
    ** Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, stațiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.
    *** Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare.
    Notă
    1. Tarifele finale la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la tarife reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale, tarifele pentru serviciul de distribuție și de furnizare a gazelor naturale sînt medii și pot fi diferențiate pentru întreprinderile înrudite prin decizia S.A. „Moldovagaz”.
    2. Tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sînt obligatorii și pentru întreprinderile care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz”, cu excepția cazurilor în care prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.