OMEC124/2015
ID intern unic:  360227
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 124
din  04.08.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 11.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1390
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                     Stephane Christophe BRIDE

    Nr. 124. Chişinău, 4 august 2015.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 124 din 04.08.2015

L I S T A
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

549

 „BEVERA NORD” S.R.L.

 cod fiscal 1003607000083

Nr. 10/2015 din 06 iulie 2015
18.2
550

B.M. „PORTAVITA” S.R.L.

 cod fiscal 1002600030242

Nr. 22 din 01 iulie 2015
18.2
551

 F.I.E. „ŞALTOIANCA” S.R.L.

 cod fiscal 1003600012894

Nr. 02 din 01 iulie 2015
Nr. 03 din 01 iulie 2015
18.2
18.2
552

 „ARIDOR STIL” S.R.L.

 cod fiscal 1014600027407

Nr. 07 din 16 iulie 2015
18.2