OMFM110/2015
ID intern unic:  360228
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 110
din  28.07.2015
cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15
”Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea
operațională”
Publicat : 11.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1391     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    MODIFICAT:
    OMF41 din 21.02.17, MO67-71/03.03.17 art.412; în vigoare 03.03.17
    OMF187 din 04.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2226; în vigoare 13.11.15    În temeiul art.544 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediție specială), cu modificările şi completările ulterioare,
ORDON:
    1. A aproba Formularul-tip forma IVAO15 ”Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională”, conform anexei nr.1, și modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională, conform anexei nr.2.
    2. A abroga Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 101 din 03.07.2013 ”Privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 16 din 11.02.2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 146-151, art. 1041).
    3. A abroga Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 16 din 11.02.2013 ”Privind aprobarea Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 49-55, art. 252).
    4. Prezentul Ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                             Anatol ARAPU

    Nr. 110. Chişinău, 28 iulie 2015.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF41 din 21.02.17, MO67-71/03.03.17 art.412; în vigoare 01.04.17]
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF187 din 04.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2226; în vigoare din 13.11.15]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.1 modificată prin OMF41 din 21.02.17, MO67-71/03.03.17 art.412; în vigoare 03.03.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF187 din 04.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2226; în vigoare din 13.11.15]