OSVC291/2015
ID intern unic:  360270
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 291
din  30.07.2015
cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.346-O din 24.12.2009
”Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 14.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 213-222     art Nr : 1396     Data intrarii in vigoare : 01.08.2015
    Întru executarea prevederilor Ordinului nr. 538-p din 01.07.2015 „cu privire la structura și efectivul-limită a subdiviziunilor vamale”, Ordinului nr. 539-p din 01.07.2015 „Cu privire la reorganizarea subdiviziunilor Aparatului Central și birourilor vamale”, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 4 din 2 ianuarie 2007 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a Regulamentului Serviciului Vamal”, cu modificările și completările ulterioare, precum și în scopul eficientizării activităţii posturilor vamale,
ORDON:
    1. Se completează anexa nr.8 „Nomenclatorul codurilor birourilor și posturilor vamale” la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul nr.346-O din 24.12.2009, cu următoarele:

      - După codul 2001, se completează cu următorul rînd:

„2002

BRICENI (PVI) ZCV EDINEȚ”    -     După codul 2510, se completează cu următorul rînd:

„2511

COMRAT (PVI) ZCV CEADÎR-LUNGA”    -     După codul 3001, se completează cu următorul rînd:

„3002

CHIȘINĂU 4 (PVI, Cricova) ZCV CRIULENI”    -     După codul 3003, se completează cu două rînduri:

„3004

CHIȘINĂU 7 (PVI, Petricani) ZCV IALOVENI


3005
CHIȘINĂU 3 (PVI, Cricova) ZCV ORHEI”


    -     După codul 4500, se completează cu următorul rînd:
„4501

CHIȘINĂU 7 (PVI, Petricani) ZCV HÎNCEȘTI”    -     După codul 6500, se completează cu următorul rînd:

„6501
 ZEL „UNGHENI” (PVI) ZCV CĂLĂRAȘI”


    -     După codul 6504, se completează cu următorul rînd:

„6505
 ZEL „UNGHENI” (PVI) ZCV FĂLEȘTI”


    -     După codul 9001, se completează cu următorul rînd:

„9007
BĂLȚI (PVI) ZCV DROCHIA”


    - În final, după „PVE - Post vamal electronic”, se completează cu:
    „ZCV- Zona de control vamal
    IM- Import”.
    2. Se exclude numerotarea din anexa nr.8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu „Nomenclatorul codurilor birourilor și posturilor vamale”.
    3. În vederea executării prezentului Ordin Î.S. „Vamservinform” în comun cu Direcția Dezvoltare Informațională va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    4. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    5. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului Venituri și Control Vamal.
    6. Prezentul Ordin intră în vigoare începînd cu data de 01.08.2015.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                            Tudor BALIŢCHI

    Nr. 291-O. Chişinău, 30 iulie 201
5.