OMFC123/2015
ID intern unic:  360670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 123
din  13.08.2015
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor
nr.185 din 23 decembrie 2013
cu privire la aprobarea şi abrogarea
unor Rapoarte lunare, trimestriale
şi anuale
Publicat : 28.08.2015 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1532     Data intrarii in vigoare : 28.08.2015
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea şi abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale şi anuale se operează următoarele completări:
    1. În punctul 1, se modifică şi se expun în următoarea redacţie formularele:
    1.1. Formularul nr.2 PI “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.1 la prezentul ordin);
    1.2. Formularul nr.2 PI-BUAT “Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe” (anexa nr.2 la prezentul ordin).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚILOR                                             Anatol ARAPU

    Nr. 123. Chişinău, 13 august 2015.


    formularul nr.2 PI

    formularul nr.2 PI-BAUT