OSVC342/2015
ID intern unic:  360855
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 342
din  26.08.2015
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O
din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea
Normelor tehnice privind
imprimarea, utilizarea
şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 04.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 253     art Nr : 1691
    Întru aplicarea uniformă a legislaţiei fiscale şi vamale în vigoare şi în temeiul prevederilor art.96 lit.b) liniuţa 5 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007) şi pct.9 al regulilor generale de aplicare a taxei vamale din Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor (Monitorul Oficial nr.231-237 din 08.08.2014), precum şi întru reglementarea modului de evidenţă informatică,
O R D O N:
    1. Anexa nr.11 Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42” se completează cu următorul cod de scutire:
Cod scutire

Temei legal de acordare a scutirii

Descrierea succintă a facilităţilor
TVA, cota redusă, TV
640
 

Codul fiscal, art.96 lit.b) liniuţa 5;
Legea nr.172 din 25.07.2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor pct.9 al regulilor generale de aplicare a taxei vamale    Scutiri aplicate la importul mostrelor de seminţe şi materialului săditor de la poziţiile tarifare 0602, 100191, 100310, 100410, 100510, 100710, 120110, 120600100, 120922, 120925, 120929, 120930, 120999, destinate testărilor oficiale efectuate de Comisia de Stat pentru încercarea Soiurilor de Plante

    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”.
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.
    4. Executarea prezentului ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                                 Tudor BALIŢCHI

    Nr. 342-O. Chişinău, 26 august 2015.