OMFC129/2015
ID intern unic:  360953
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 129
din  08.09.2015
privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor
nr.185 din 23 decembrie 2013
cu privire la aprobarea și abrogarea
unor
Rapoarte lunare, trimestriale și anuale
Publicat : 18.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 1707     Data intrarii in vigoare : 18.09.2015
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale, se operează următoarele modificări:
    1. Se substituie:
    1.1. Formularul nr.1 “Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor bugetare” prin anexa nr.1 la prezentul ordin.
    1.2. Formularul nr.2u ”Raport privind primirea și utilizarea valorilor materiale și mijloacelor bănești, primite cu titlu de ajutor umanitar” prin anexa nr.2 la prezentul ordin.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr.104 din 14 iulie 2015.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                         Anatol ARAPU

    Nr. 129. Chişinău, 8 septembrie 2015.

    formularul nr.1

    formularul nr.2u