OMEC147/2015
ID intern unic:  361021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 147
din  16.09.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 25.09.2015 în Monitorul Oficial Nr. 262-266     art Nr : 1721
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                                 Stephane Christophe BRIDE

    Nr. 147. Chişinău, 16 septembrie 2015.


Anexă
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 147 din 16 septembrie 2015
L I S T A
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii
prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării
mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero


Nr.
 d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

553
S.C. „CODRINAD” S.R.L.
cod fiscal 1006600030620
Nr. 3/07 din 15 iulie 2015
Nr. 08 din 01 iulie 2015
18.2
18.2
554
Î.M. „BĂLŢEANCA” S.A.
cod fiscal 1003600003812
Nr. 0107 din 01 iulie 2015
Nr. 150817 din 17 iulie 2015
18.2
18.2
555
„CANINDSPORT” S.R.L.
cod fiscal 1002600039245
Nr.05/2015 din 01 august 2015
18.2
556
„VELITEXTIL-PROD” S.R.L.
cod fiscal 1011600024704
F/Nr. din 01 septembrie 2015
 
18.2

557
„TEXACTIV” S.R.L.
cod fiscal 1013605001353
Nr. 15/03 din 04 august 2015
18.2
558
„PROSPERA TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1014602001614
Nr. 04/2015 din 01 august 2015
Nr. 8/2015 din 23 aprilie 2015
18.2
18.2