HGC663/2015
ID intern unic:  361169
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 663
din  25.09.2015
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului
nr.778 din 27 noiembrie 2009
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 756
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.778 din 27 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art.856), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul întîi, cifra „17542” se substituie cu cifra „17822”;
    la alineatul al treilea, cifra „17384” se substituie cu cifra „17664”.

    PRIM-MINISTRU                                                                  Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                                     Oleg Balan
    Ministrul finanţelor                                                                  Anatol Arapu

    Nr. 663. Chişinău, 25 septembrie 2015.