HGA671/2015
ID intern unic:  361177
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 671
din  25.09.2015
privind modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea
Guvernului nr. 371 din 27 mai 2014
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 764
    Abrogată prin HG781 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.853; în vigoare 24.08.18


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 371 din 27 mai 2014 „Cu privire la aprobarea metodologiilor de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi în domeniul protecţiei civile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.142-146, art.420) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 5, subpunctul 5) va avea următorul cuprins:
    „5) suprafaţa obiectivului. Gradul de risc se determină în funcţie de suprafaţa totală a obiectivului. Astfel, pe măsura majorării suprafeţei obiectivului creşte probabilitatea propagării incendiului pe toată suprafaţa construcţiei, generînd incendiu de proporţii, precum și provocînd un pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanelor şi pagube materiale considerabile.
    Categoriile de pericol în funcţie de suprafața obiectivului sînt prezentate în tabelul nr. 5.
Tabelul nr. 5
Suprafaţa totală a obiectivului (m²)
Gradul de
risc
Mai mare de 500 m²
5
De la 301 m² pînă la 500 m² inclusiv
4
De la 201 m² pînă la 300 m² inclusiv
3
De la 101 m² pînă la 200 m² inclusiv
2
Pînă la 100 m² inclusiv
1”;
    2) la punctul 6, tabelul nr. 6 va avea următorul cuprins:
Tabelul nr. 6

Criteriul
Ponderea
Criteriul nr. 1
0.1
Criteriul nr. 2
0.2
Criteriul nr. 3
0.3
Criteriul nr. 4
0.3
Criteriul nr. 5
0.1
Total
1.0”


    PRIM-MINISTRU                                                                          Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                         Stephane Christophe Bride
    Ministrul afacerilor interne                                                             Oleg Balan

    Nr. 671. Chişinău, 25 septembrie 2015.