HGC672/2015
ID intern unic:  361179
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 672
din  25.09.2015
cu privire la modificarea şi completarea anexei
la Strategia de dezvoltare a sistemului de
sănătate în perioada 2008-2017
Publicat : 02.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 267-273     art Nr : 765
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1471 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 43) se modifică şi se completează după cum urmează:
    Pe tot parcursul textului, sintagmele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, „Ministerul Educaţiei şi Tineretului”, „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” şi „Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare” se substituie, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Economiei”, „Ministerul Educaţiei”, „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „Agenţia Rezerve Materiale”, la cazul gramatical corespunzător, sintagmele „Ministerul Administraţiei Locale” şi „Agenţia Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului” se substituie cu sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, la cazul gramatical corespunzător, iar sintagma „Ministerul Industriei şi Infrastructurii” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei”, la cazul gramatical corespunzător.
    Secţiunea a 2–a:

    1) măsura 2.1.2. se completează în final cu o nouă activitate, „2.1.2.5.”, cu următorul cuprins:


„ 2.1.2.5. Identificarea resurselor financiare necesare pentru proiectarea, construcţia/reabilitarea spitalelor regionale

2016

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor,

autorităţile publice locale

Resurse financiare necesare identificate și aprobate”;

    2) măsura 2.2.3. se completează în final cu activităţile „2.2.3.5.” şi „2.2.3.6.” cu următorul cuprins:


„2.2.3.5. Realizarea exerciţiului de determinare a costurilor Grupurilor Înrudite de Diagnostic (DRG) folosind datele pe ţară

2017

Compania Naţională de Asigurări în Medicină,

Ministerul Sănătăţii
Exerciţiu realizat


2.2.3.6. Introducerea stimulentelor bazate pe performanţă pentru a îmbunătăți eficiența și calitatea serviciilor în spitale

2017

Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină

1. Schema de stimulente şi indicatori de performanţă pentru spitale elaboraţi şi aprobaţi

2. Schema de stimulente pilotată în spitalele de profil multiplu”;

    Secţiunea a 3–a:

    1) măsura 3.1.3. se completează în final cu două activităţi cu următorul cuprins:


„Revizuirea și punerea în aplicare a schemei de stimulente/motivare bazată pe performanță în asistența medicală primară

2015

Ministerul Sănătăţii,

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

1. Indicatori revizuiţi şi aprobaţi

 

2. Schema de stimulente/motivare revizuită şi aprobată

 

3. Acorduri încheiate cu toate centrele de asistență medicală primarăExtinderea listei medicamentelor compensate din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi majorarea ratei medii de rambursare a medicamentelor antihipertensive

2015

Ministerul Sănătăţii,

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

1. Lista medicamentelor compensate revizuită şi extinsă

 

2. Rata medie de rambursare a medicamentelor antihipertensive în pachetul de medicamente compensate constituie cel puţin 70 la sută”;

    2) la măsura 3.1.5., după prima activitate se completează cu noi activităţi cu următorul cuprins:„Stabilirea regiunilor de sănătate

2016
Ministerul Sănătăţii
Regiunile de sănătate stabilite


Elaborarea planului de dezvoltare a spitalelor regionale în regiunile stabilite de sănătate

2017
Ministerul Sănătăţii

Plan de regionalizare a spitalelor elaborat şi aprobatCrearea spitalului universitar
2017

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor

Spital universitar creat

Elaborarea şi aprobarea mecanismului de organizare a serviciilor medicale spitaliceşti în regiunile de sănătate

2016
Ministerul Sănătăţii
Mecanism elaborat şi aprobat

Instituirea managementului administrativ comun pentru spitalele publice din mun. Chişinău

2017
Ministerul Sănătăţii,

Consiliul municipal Chișinău

Ponderea spitalelor publice din mun. Chişinău sub management comun


Crearea serviciilor desconcentrate de chimioterapie în spitalele regionale

2017
Ministerul Sănătăţii

Serviciile desconcentrate de chimioterapie funcţionale


rearea serviciilor de reabilitare medicală, de îngrijiri paliative şi de lungă durată

2016
Ministerul Sănătăţii

Serviciile de reabilitare medicală, de îngrijiri paliative şi de lungă durată funcționale


Crearea serviciilor de screening colorectal şi de col uterin
2017
Ministerul Sănătăţii,

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

1. Serviciile de screening colorectal funcţionale

2. Serviciile de screening de col uterin funcţionale”;

    3) la măsura 3.1.6., după prima activitate se completează cu o activitate cu următorul cuprins:„Elaborarea Programului național de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri paliative

2016

Ministerul Sănătăţii, Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Programul naţional de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri paliative aprobat”;

    4) măsura 3.2.4. se completează în final cu o activitate cu următorul cuprins:Elaborarea Regulamentului privind activitatea serviciului integrat de sănătate mintală la nivel de unitate teritorial-administrativă

2017
Ministerul Sănătăţii,

autorităţile publice locale

1.    Regulamentul privind activitatea serviciului integrat de sănătate mintală la nivel de unitate teritorial-administrativă aprobat

2. Serviciul integrat de sănătate mintală la nivel de unitate teritorial-administrativă pilotat”;

    5) măsura 3.2.5.:

    la prima activitate, cuvîntul „combatere” se substituie cu cuvîntul „control”;

    la activităţile unu şi doi, coloniţa 6 va avea următorul cuprins:    


„1. În conformitate cu indicatorii programului naţional şi Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

2. Monitorizare şi raportare anuală”;


    Secţiunea a 4–a:

    1) măsura 4.1.1. se completează în final cu o activitate cu următorul cuprins:„Estimarea necesităților de personal pentru spitalele regionale
2016
Ministerul Sănătăţii

1.   Analiză efectuată şi recomandări formulate

2. Normative elaborate şi aprobate”;

    2) măsura 4.1.4. se completează în final cu două activităţi cu următorul cuprins:Recalificarea cadrelor medicale privind obținerea de competențe noi conform necesităților instituțiilor medicale din regiuni

2017
Ministerul Sănătăţii

1.     Regulamentul privind recalificarea cadrelor medicale elaborat şi aprobat

2. Numărul de specialişti care au obţinut specializări noi


Pregătirea postuniversitară a cadrelor medicale pentru spitalele regionale

2017
Ministerul Sănătăţii

Numărul de cadre medicale instruite în specialităţile clinice”;

    3)  măsura 4.2.1. se completează în final cu o activitate cu următorul cuprins:„Proiectarea, construcția/reabilitarea spitalelor regionale în regiunile (zonele) de sănătate definite

2017
Ministerul Sănătăţii

1.     Cel puţin 2 spitale regionale proiectate


2.     Iniţierea reabilitării a cel puţin un spital regional


3. Iniţierea construcției edificiilor pentru cel puțin un spital regional”.


    PRIM-MINISTRU                                                           Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Stephane Christophe Bride
    Ministrul sănătăţii                                                             Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                                           Anatol Arapu

    Nr. 672. Chişinău, 25 septembrie 2015.