OMMPSFM140/2015
ID intern unic:  361304
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN Nr. 140
din  04.09.2015
cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor în
Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale
şi Familiei
nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului
Educaţiei nr.135
din 13.03.2012, cu modificările ulterioare
Publicat : 09.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 275-280     art Nr : 1921
    MODIFICAT
    OMMPSF186 din 11.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1833    În temeiul alin. (2) pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor (Monitorul Oficial al Republicii moldova, 2015, nr.177-184, art. 480):
    1. Se aprobă Modificările și completările ce se operează în Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale a şomerilor, aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012, cu modificările ulterioare, conform anexei.
    2. Se abrogă anexa la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.162 din 16.10.2014 și al Ministerului Educaţiei nr.1076 din 16.10.2014 cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.42/1 din 13.03.2012 şi al Ministerului Educaţiei nr.135 din 13.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319-324, art.1495).

    MINISTRUL MUNCII,
    PROTECȚIEI SOCIALE ȘI FAMILIEI                           Mircea BUGA

    Nr. 140. Chişinău, 4 septembrie 2015.

    MINISTRUL EDUCAȚIEI                                                Corina FUSU

    Nr. 953. Chişinău, 2 octombrie 2015.    [Anexa abrogată prin OMMPSF186 din 11.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1833]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 în redacția OMMPSF186 din 11.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1833]