OMAIAM183/2015
ID intern unic:  361478
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 183
din  25.09.2015
cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 2059
    MODIFICAT
    OMAIA81 din 12.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1019    Întrucît în Nomenclatorul actelor permisive, adoptat prin Legea 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, nu figurează extrasul din Registrul persoanelor juridice drept acte permisive și în contextul scrisorii Cancelariei de Stat nr. 3704-18 din 21.08.2015 prin care comunică că Centrul de Guvernare Electronică a implementat platforma de interoperabilitate MCONNECT care reprezintă o soluție tehnică pentru facilitarea schimbului de informații și date între autorități,
ORDON:
    1. Regulamentul nr. 33 din 22 ianuarie 1999 cu privire la modul de licențiere a genurilor de activitate în domeniul producției agricole și industriei prelucrătoare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 10-11, art. 32) se modifică după cum urmează:
    1) La punctul 8, liniuța 3 și 4 sintagma „ , certificatul de înregistrare (seria, numărul, locul înregistrării)” se exclude;
    2) În anexa nr. 2 la Regulament sintagma „Înregistrat (nr. certificatului, seria, data)” se exclude.
    2. La art. 4 și art. 18 din Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitare veterinare şi procedura de autorizare sanitară veterinară de funcţionare a unităţilor supuse controlului sanitar veterinar şi privind aprobarea efectuării activităţii de export cu produse de origine animală şi cu alte produse supuse controlului sanitar veterinar, aprobată prin Ordinul Ministerului nr. 83 din 13 aprilie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94-97, art. 285), sintagma „certificatul de înregistrare,” se exclude.
    3. Ordinul Ministerului nr. 84 din 13 aprilie 2000 cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 94-97, art. 286), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) În anexa nr. 1:
    a) la Capitolul III, punctul 1, litera a) - g) sintagma „ de pe certificatul de înregistrare și” se exclude;
    b) la Capitolul VII, liniuța 2, sintagma „ de pe certificatul de înregistrare,” se exclude;
    c) la Capitolul X, liniuța 3 se exclude;
    2) În anexa nr. 4 și anexa nr. 5 la Norma sanitară veterinară, sintagma „certificatul de înregistrare,” se exclude.
    4. Regulamentul privind înregistrarea agenților economici în producția agroalimentară ecologică, aprobat prin Ordinul Ministerului nr.107 din 26 mai 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 162-264, art. 466), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) În anexele nr. 1-4 sintagma „certificat de înregistrare” se exclude;
    2) În anexa nr. 5, sintagma „certificat de înmatriculare” se exclude.
    [Pct.5 abrogat prin OMAIA81 din 12.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1019]
    6. Ordinul Ministerului nr.120 din 17 iunie 2015 Cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe și struguri pentru recolta anului 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 166-176, art. 1102), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) La punctul 12, litera c) din Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe și struguri pentru recolta anului 2014, sintagma „copia extrasului din Registrul persoanelor juridice, ” se exclude.
    2) În anexa nr.5 la Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe și struguri pentru recolta anului 2014, sintagma „copia de pe certificatul de înregistrare și extrasul din Registrul persoanelor juridice” se exclude.
    7. Prezentul Ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE                               Ion SULĂ

    Nr. 183. Chişinău, 25 septembrie 2015.