OSVC393/2015
ID intern unic:  361480
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 393
din  02.10.2015
cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea
şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 16.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 281-290     art Nr : 2061     Data intrarii in vigoare : 02.10.2015
    În conformitate cu prevederile Cap.I secţ.1 art.7 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000; art.31 din Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997 şi art.I „Taxe şi alte plăţi” alin.a) din Acordul între Guvernul Statelor     Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la 21.03.1994,
O R D O N :
    1. Anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat” se completează cu codul scutirii 509, după cum urmează:
Cod scutire
Temei legal de acordare a scutirii
Descrierea succintă a facilităţilor
PV
 
509
 
 
 
 
 
 

Cap.I secţ.1 art.7 din Codul vamal nr.1149-XIV din 20.07.2000;

Art.31 din Legea cu privire la tariful vamal nr.1380-XIII din 20.11.1997;

Art.I „Taxe şi alte plăţi” alin.a) din Acord între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenţei, semnat la 21.03.1994


Scutiri aplicate la declararea şi vămuirea mărfurilor în cadrul procedurii vamale export la obiectele, bunurile şi altă proprietate, folosite în legătură cu programele de asistenţă ale Statelor Unite
    2. Direcţia dezvoltarea informaţională şi Î.S.”Vamservinform” vor opera completările corespunzătoare în Sistemul Informaţional “Asycuda World”. 
    3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa brokerilor vamali şi a declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Executarea prezentului Ordin se atribuie birourilor vamale.
    5. Responsabilitatea pentru executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.
    6. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.
    7. Prezentul Ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 393-O. Chişinău, 2 octombrie 2015.