HGA730/2015
ID intern unic:  361615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 730
din  19.10.2015
cu privire la modificarea anexei la Hotărîrea
Guvernului nr.376 din 27 mai 2014
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 822
    Abrogată prin HG782 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.854; în vigoare 24.08.18


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.376 din 27 mai 2014 „Cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control de stat desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 142-146, art.425) se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 11, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) veniturile din vînzări (cifra de afaceri)”;
    2) la punctul 16, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) Veniturile din vînzări (cifra de afaceri)
    Raţionamenul general: Veniturile din vînzări permite determinarea poziţiei pe piaţă a unui agent economic, oferă informaţii despre dinamica activităţii acestuia, importanţa agenților economici în cadrul sectorului.
    Veniturile din vînzări măsoară performanţa economică, volumul activităţii operaţionale a agenţilor economici şi, raportat la genul (genurile) de activitate desfăşurat(e) permite să determine impactul activităţii acestuia asupra consumatorilor.
    În acest sens, agenţii economici cu totalul de venituri considerabil, precum şi cei cu totalul veniturilor mic, după cum este indicat în tabel, prezintă cel mai mare risc asupra consumatorilor.

Veniturile din vînzări (cifra de afaceri) (mii lei/an)

Gradul de risc (R5)

Agenţi economici cu cifra de afaceri de la 200,1 pînă la 1000,0

1

Agenţi economici cu cifra de afaceri de la 1000,1 pînă la 50000,0

2

Agenţi economici cu cifra de afaceri de la 50000,1 pînă la 100000,0

3

Agenţi economici cu cifra de afaceri de la 100000,1 pînă la 500000,0

4

Agenţi economici cu cifra de afaceri de la 500000,1

5”;

Agenţi economici cu cifra de afaceri pînă la 200,0


    la punctul 18, cifra „5” se substituie cu cifra „2,5” şi în continuare după text;
    la punctul 20, tabelul va avea următorul cuprins:
„Criterii
Ponderea (W)

Perioada în care agentul economic desfăşoară activităţi supuse controlului

0,1
Data efectuării ultimului control
0,15
Încălcările anterioare
0,3

Aria de activitate şi amplasarea unităţii

0,15
Veniturile din vînzări (cifra de afaceri)
0,1

Genul de activitate desfăşurat de agentul economic

0,2”

    PRIM-MINISTRU                                                 Valeriu STRELEŢ
    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                Stephane Christophe  Bridе

    Nr. 730. Chişinău, 19 octombrie 2015.