HGC735/2015
ID intern unic:  361620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 735
din  19.10.2015
pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea
Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 827
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    La punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 „Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.92-98, art.296), cifra „12” se substituie cu cifra „30”.

    PRIM-MINISTRU                                                 Valeriu STRELEŢ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                Stephane Christophe Bridе

    Nr. 735. Chişinău, 19 octombrie 2015.