OMEC155/2015
ID intern unic:  361627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 155
din  02.10.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 2155
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
  2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIKEI                                       Stephane Cristophe BRIDE

    Nr. 155. Chişinău, 2 octombrie 2015.

Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 155 din 02.10.2015

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

559

„FASHION TEXTIL” S.R.L.

cod fiscal 1011600014781

Nr. 09 din 01 august 2015

 
18.2
 
560

Î.C.S. „EXCEL MANUFACTURING” S.R.L.

cod fiscal 1009602001456

Nr. 08 din 26 august 2015

18.2