HFGDSBC176/2/2015
ID intern unic:  361652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 176/2
din  20.10.2015
privind modificarea Listei băncilor participante
la formarea resurselor Fondului de garantare
a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 23.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 291-295     art Nr : 2175
    Întru executarea art.29 lit. m) al Legii nr.575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar şi în baza Hotărîrilor nr.62, nr.63 și nr.64 din 16 octombrie 2015 ale Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la retragerea licențelor de desfășurare a activităților financiare Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A. şi iniţierea procesului de lichidare silită, Consiliul de Administraţie al Fondului
HOTĂRĂŞTE:
    Se exclud din Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr. 5 din 6 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art.244b) următoarele bănci:
     2. Societatea pe Acțiuni „Banca de Economii”;
     5. Banca Comercială „Banca Socială” S.A.;
    10. Banca Comercială „Unibank” S.A.

    PREȘEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE A
    DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                     Veronica JURMINSCHI

    Nr. 176/2. Chişinău, 20 octombrie 2015.