HANREC231/2015
ID intern unic:  361681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 231
din  27.10.2015
pentru modificarea și completarea unor Hotărîri ale Consiliului
de Administraţie al Agenției Naționale
pentru Reglementare în
Energetică
Publicat : 30.10.2015 în Monitorul Oficial Nr. 297-300     art Nr : 2189     Data intrarii in vigoare : 30.10.2015
    Examinînd solicitările titularilor de licențe din sectorul energetic de a prelungi termenul prezentării Agenției a Rapoartelor auditelor internaționale asupra calculelor tarifului solicitat pentru aprobare și necesității audierii acestor Rapoarte în cadrul dezbaterilor publice, Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE nr. 179/2015 din 3 septembrie 2015 privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 152/2015 din 17 iulie 2015 privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 253 din 4 septembrie 2015) se modifică și completează după cum urmează:
    1.1. La pct. 1:
    Cifra ”60” se substituie cu cifra ”67”.
    1.2. La pct. 2:
    Cifra ”45” se substituie cu cifra ”60”.
    2. Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 180/2015 din 3 septembrie 2015 privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 154/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 253 din 4 septembrie 2015) se modifică și completează după cum urmează:
    2.1. La pct. 1:
    Cifra ”60” se substituie cu cifra ”74”.
    2.2. La pct. 2:
    Cifra ”45” se substituie cu cifra ”60”.
    3. Hotărîrea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 181/2015 din 3 septembrie 2015 privind suspendarea aplicării Hotărîrii Consiliului de Administrație al ANRE nr. 153/2015 din 18 iulie 2015 privind tarifele la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 253 din 4 septembrie 2015) se modifică și completează după cum urmează:
    3.1. La pct. 1:
    Cifra ”60” se substituie cu cifra ”67”.
    3.2. La pct. 2:
    Cifra ”45” se substituie cu cifra ”60”.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    Sergiu CIOBANU,                                                   Octavian LUNGU,
       Director                                                                     Director

    Iurie ONICA,                                                           Ghenadie PÂRŢU,
     Director                                                                         Director

    Nr. 231/2015. Chişinău, 27 octombrie 2015.