OMSC847/483/2015
ID intern unic:  361774
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 847/483
din  20.10.2015
despre modificarea și completarea Anexei nr. 1
la Ordinul nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013 „Cu privire
la medicamentele compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală”
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 2206     Data intrarii in vigoare : 01.11.2015
ÎNREGISTRAT
la Ministerul Justiției al RM
nr.1073 din 29 octombrie 2015
Ministru ___________ Vladimir Cebotari    În temeiul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015 nr. 74 din 12 aprilie 2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 102-104, art.176), Hotărîrii Guvernului cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală nr. 1372 din 23 decembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005 nr.176-181, art.1477), a pct. 29 din Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 156 din 11 februarie 2002 și al pct. 9 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului – limită ale aparatului central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din
31 mai 2011,
O R D O N Ă M:
    1. Anexa nr.1 la Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 492/139-A „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 915 din 2 mai 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 110-113, art. 679), se modifică și se completează, după cum urmează:
    1) În Capitolul 1, secțiunea 1.1) pozițiile (007), (017), (002), (003), (008), (039), (016), (012), (041), (021), (006) se exclud.
    2) Capitolul 2 se completează cu secțiunea nouă 2.4) cu următorul conținut:

    “2.4) PENTRU TRATAMENTUL MALADIILOR CARDIOVASCULARE

    (007) AMLODIPINUM
    Suma fixă compensată următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 5 mg (comprimate) – 0 lei 92 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 85 bani (fără TVA);
    2. 10 mg (comprimate) – 1 leu 92 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 78 bani (fără TVA);

    (017) BISOPROLOLUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 5 mg (comprimate) - 0 lei 77 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 71 bani (fără TVA);
    2.10 mg (comprimate) - 2 lei 04 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 89 bani (fără TVA);

    (002) ENALAPRILUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 2,5 mg (comprimate) – 0 lei 88 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 81 bani (fără TVA);
    2. 5 mg (comprimate) – 0 lei 59 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 55 bani (fără TVA);
    3. 10 mg (comprimate) – 0 lei 59 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 55 bani (fără TVA);
    4. 20 mg (comprimate) – 1 leu 40 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 29 bani (fără TVA);

    (003) INDAPAMIDUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 2,5 mg (comprimate) – 0 lei 64 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 60 bani (fără TVA);
    2.1,5 mg (comprimate) – 1 leu 09 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 01 bani (fără TVA);

    (008) LISINOPRILUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 5 mg – 0 lei 91 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 84 bani (fără TVA);
    2. 10 mg – 1 leu 36 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 26 bani (fără TVA);
    3. 20 mg – 2 lei 37 bani (inclusiv TVA) - 2 lei 18 bani (fără TVA);

    (039) LOSARTANUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 50 mg (comprimate) – 1 leu 71 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 58 bani (fără TVA);


    (016) RAMIPRILUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 5 mg (comprimate) - 0 lei 98 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 91 bani (fără TVA);
    2. 10 mg (comprimate) - 1 leu 99 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 83 bani (fără TVA);

    (012) SPIRONOLACTONUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 25 mg (comprimate) – 1 leu 12 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 04 bani (fără TVA);
    2. 50 mg (comprimate) – 1 leu 48 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 37 bani (fără TVA);

    (041) TORASEMIDUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 5 mg (comprimate) – 0 lei 69 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 63 bani (fără TVA);
    2. 10 mg (comprimate) – 1 leu 23 bani (inclusiv TVA) - 1 leu 13 bani (fără TVA);

    (021) VERAPAMILUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 40 mg (comprimate) – 0 lei 59 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 55 bani (fără TVA);
    2. 80 mg (comprimate) – 0 lei 71 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 66 bani (fără TVA);

    (006) METOPROLOLUM
    Suma fixă compensată pentru următoarele doze şi forme farmaceutice:
    1. 25 mg (comprimate) – 0 lei 25 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 24 bani (fără TVA);
    2. 50 mg (comprimate) – 0 lei 48 bani (inclusiv TVA) - 0 lei 43 bani (fără TVA);”

    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2015.
    3. Compania Națională de Asigurări în Moldova va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dlui Gheorghe Ţurcanu, viceministru, și dlui Iurie Osoianu, vicedirector general.

    MINISTRUL SĂNĂTĂȚII                                                           Ruxanda GLAVAN

    VICEDIRECTORUL GENERAL AL COMPANIEI
    NAȚIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                         Vasile PASCAL

    Nr. 847/483A. Chişinău, 20 octombrie 2015.