RMO306/2015
ID intern unic:  362039
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 306
din  13.11.2015
R E C T I F I C A R E
Publicat : 13.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 306-310     art Nr : 141
    Fraza „Candidaţii care au acumulat cel puţin 50% din punctajul stabilit” din punctul nr. 11) al ordinului nr. 964 din 7 octombrie 2015 al Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova se va citi „Candidaţii care au acumulat cel puţin 50%+1 din punctajul stabilit”.