HPC194/2015
ID intern unic:  362130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 194
din  19.11.2015
pentru completarea punctului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative,
zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 08.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 330-331     art Nr : 632
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – La punctul 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, litera a) se completează, în ordine cronologică, cu poziția:
    „ – Ziua Portului Popular (ultima zi de duminică a lunii iunie);”.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                     Andrian CANDU

    Nr. 194. Chișinău, 19 noiembrie 2015.