LPC203/2015
ID intern unic:  362145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 203
din  20.11.2015
privind completarea articolului 1 din Legea nr. 26
din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți”
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 643
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă „Bălți” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 39–40, art. 105), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu literele i), j) și k) cu următorul cuprins:
    „i) un teren de 8,00 ha, cu numărul cadastral 6401307134, amplasat în orașul Orhei;
    j) un teren de 23,00 hа, cu numărul cadastral 1720102001, amplasat în extravilanul satului Crihana Veche, raionul Cahul;
    k) un teren de 17,00 ha, format din sectoarele de teren cu numerele cadastrale 1701124029, 1701124093, 1701124097, 1701124148, amplasat pe str. Muncii nr. 4 și nr. 4/1, orașul Cahul.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni:
    – va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege;
    – va adopta actele normative necesare pentru executarea prezentei legi.

    PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI                               Andrian CANDU

    Nr. 203. Chișinău, 20 noiembrie 2015.