HPC210/2015
ID intern unic:  362146
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 210
din  26.11.2015
pentru completarea punctului 1 din
Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990
cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și la
zilele de odihnă în Republica Moldova
Publicat : 11.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 332-339     art Nr : 644
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Punctul 1 litera a) din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, se completează, în ordine cronologică, cu poziţia:
    „– Ziua comemorării victimelor Holocaustului (27 ianuarie);”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Andrian  CANDU

    Nr. 210. Chișinău,  26 noiembrie 2015.