LPC204/2015
ID intern unic:  362315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 204
din  20.11.2015
privind modificarea articolului 4 din Legea nr. 123-XVIII
din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 656
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 4 din Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23–24, art. 31), cu modificările ulterioare, în noțiunea „transport al gazelor naturale”, cuvintele „şi serviciile de transportare internaţională a gazelor naturale în regim de tranzit” se exclud.
    Art. II. – Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în termen de 15 zile, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege și va recalcula tarifele la gazele naturale.

    PREȘEDINTELE  PARLAMENTULUI                       Andrian CANDU

    Nr. 204. Chișinău, 20 noiembrie 2015.