RMO340/2015
ID intern unic:  362319
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 340
din  18.12.2015
R E C T I F I C A R E
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 13
    La art. III din Legea nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 93, art. 134, în loc de „l)” se va citi, în ambele cazuri, „l1)”.
    La art. I pct. 1 din Legea nr. 167 din 31 iulie 2015 pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 254–257, art. 485, în loc de „x)”, „y)”, „z)”, „z1)” și „z2)” se va citi, în ambele cazuri, respectiv, „z)”, „z1)”, „z2)”, „z3)” și „z4)”.