OMEC181/2015
ID intern unic:  362338
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 181
din  08.12.2015
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2524
    În temeiul prevederilor art. 104 lit. g) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                              Stephane Christophe BRIDE


    Nr. 181. Chişinău, 8 decembrie 2015.


Anexa

la Ordinul Ministerului Economiei

nr.181 din 08 decembrie 2015


LISTA

agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a

tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul

Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim

vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero


N
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

561
Î.C.S. „DELTATECH” S.R.L.
cod fiscal 1012600012902
Nr. 05/2015 din 01 octombrie 2015
 
18.2
 
562
„ARIDOR STIL” S.R.L.
cod fiscal 1014600027407
Nr. 21 din 01 septembrie 2015
Nr. 06/2015 din 06 octombrie 2015
18.2
18.2
563
„BEVERA NORD” S.R.L.
cod fiscal 1003607000083
Nr. 01/2015 din 03 august 2015
 
18.2
 
564
„PROELNICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
Nr. 20/2015 din 20 octombrie 2015
 
18.2
 
565
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 06/2015 din 06 octombrie 2015
18.2
566
Î.M. „AYDISU” S.R.L.
cod fiscal 1007600018735
Nr. 09/2015 din 12 octombrie 2015
18.2
567
S.C. „CODRU-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1006600049303
Nr. 02/15 din 29 iulie 2015
18.2
568
S.C. „TRANSCROMATIC” S.R.L.
cod fiscal 1004600058392
Nr. 01/15 din 29 iulie 2015
18.2
569
„RAMICONF-GRUP” S.R.L.
cod fiscal 1003606015428
F/nr. din 10 noiembrie 2015
18.2
570
„LUXTORE” S.R.L.
cod fiscal 1011600000139
Nr. 1/2015 din 20 ianuarie 2015
18.2
571

Î.M. „LABORATORIO TESSILE MOL” S.R.L.

cod fiscal 1003600035392
Nr. 01/06-15/15 din 16 noiembrie 2015
18.2
572
Î.C.S. „M-IT FASHION” S.R.L.
cod fiscal 1004601000055
Nr. 1/10 din 01 octombrie 2015
18.2