OSVC474/2015
ID intern unic:  362346
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 474
din  07.12.2015
cu privire la modificarea ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 18.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 340-346     art Nr : 2532     Data intrarii in vigoare : 18.12.2015
    În legătură cu reorganizarea Serviciului Vamal și aprobarea noilor scheme de încadrare,
ORDON:
    1. Se suplimentează  anexa nr. 8 la ordinul Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” nr. 346-O din 24.12.2009 cu următorul punct:
3057
Chișinău Poșta (PVE)

    2. În vederea îndeplinirii prezentului Ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducerea la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor, în nume propriu, prevederile prezentului Ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei dezvoltare informaţională.
    5. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                     Tudor BALIŢCHI

    Nr. 474-O. Chişinău, 7 decembrie 2015.