LPC228/2015
ID intern unic:  362576
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 228
din  10.12.2015
pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 48
din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare
a funcționarilor publici
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 685
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La compartimentul „Organele Serviciului Fiscal de Stat şi ale Inspecţiei financiare” din anexa nr. 2 la Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 63, art. 213),  cu modificările ulterioare, poziția:
B31

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

12


    se substituie cu poziția:

B31

Şef direcţie în cadrul direcţiei generale

12
11

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                    Andrian CANDU

    Nr. 228. Chişinău, 10 decembrie 2015.