OMFC205/2015
ID intern unic:  362597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 205
din  23.12.2015
privind modificarea și completarea Ordinului
ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013
cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte
lunare, trimestriale și anuale
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 361-369     art Nr : 2698     Data intrarii in vigoare : 31.12.2015
    Întru executarea articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor Rapoarte lunare, trimestriale și anuale, se operează următoarele modificări:
    1. Se substituie:
    1.1. Formularul nr.1 “Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor bugetare” prin anexa nr.1 la prezentul ordin.
    1.2. Formularul nr.2u “Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti, primite cu titlu de ajutor umanitar” prin anexa nr.2 la prezentul ordin.
    1.3. Formularul nr.2 PI „Raport privind încasarea și utilizarea mijloacelor din granturi externe, împrumuturi externe și alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanțate din surse externe” prin anexa nr.3 la prezentul ordin.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANȚELOR                                   Anatol ARAPU

    Nr. 205. Chişinău, 23 decembrie 2015.


    formularul nr.1

    formularul nr.2u

    formularul nr.2PI