OMFM208/2015
ID intern unic:  362651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 208
din  24.12.2015
privind Clasificaţia bugetară
Publicat : 31.12.2015 în Monitorul Oficial Nr. 370-376     art Nr : 2727     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    MODIFICAT
   
OMF62 din 05.04.19, MO132-138/12.04.19 art.670; în vigoare 05.04.19
    OMF51 din 20.03.19, MO119-131/05.04.19 art.580; în vigoare 20.03.19
    OMF27 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364; în vigoare 11.02.19
    OMF213 din 27.12.18, MO6-12/11.01.19 art.58; în vigoare 27.12.18
    OMF208 din 21.12.18, MO1-5/04.01.19 art.1; în vigoare 21.12.18
    OMF197 din 07.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1796
    OMF190 din 08.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1685; în vigoare 08.11.18
   
OMF179 din 16.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1605; în vigoare 16.10.18
    OMF161 din 26.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1491
   
OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454
    OMF145 din 23.08.18, MO347-357/14.09.18 art.1349; în vigoare 23.08.18
   
OMF142 din 17.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1321; în vigoare 17.08.18
   
OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18
   
OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18
   
OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 14.03.18
    OMF10 din 15.01.18, MO27-32/26.01.18 art.96; în vigoare 15.01.18
   
OMF23 din 24.01.18, MO40-47/09.02.18 art.143; în vigoare 24.01.18
   
OMF151 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.1
   
OMF139 din 16.09.17, MO434-439/15.11.17 art.2239; în vigoare 01.01.18
    OMF122 din 14.09.17, MO411-420/24.11.17 art.2034; în vigoare 14.09.17
   
OMF117 din 11.08.17, MO330-334/08.09.17 art.1697; în vigoare 11.08.17
   
OMF87 din 08.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1166; în vigoare 08.06.17
    OMF83 din 26.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1016; în vigoare 26.05.17
    RMO162 din 26.05.17, MO162-170/26.05.17 pag.200
    OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17
   
OMF142 din 08.11.16, MO9-18/13.01.17 art.35; în vigoare 13.01.17
   
OMF132 din 18.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1827; în vigoare 18.10.16
   
OMF114 din 17.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1785; în vigoare 17.08.16
   
OMF104 din 28.07.16, MO256-264/12.08.16 art.1280; în vigoare 28.07.16
   
OMF75 din 31.05.16, MO206-214/15.07.16 art.1178; în vigoare 31.05.16
   
OMF63 din 10.05.16, MO140-149/27.05.16 art.922; în vigoare 10.05.16
   
OMF36 din 01.04.16, MO114-122/29.04.16 art.692; în vigoare 01.04.16
   
OMF21 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.398; în vigoare 01.03.16
    OMF13 din 09.02.15, MO43/23.02.16 art.343; în vigoare 09.02.16
    OMF5 din 26.01.16, MO25-30/05.02.16 art.134; în vigoare 05.02.16    În temeiul prevederilor art.27 alin.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230, art.519), și în conformitate cu punctul 6 alin.2) și alin.4) al Hotărîrii Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008 ”Cu privire la reglementarea activității Ministerului Finanțelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.208-209, art.1278), cu modificările și completările ulterioare,
ORDON:
    1. Se aprobă:
    a) Structura Clasificaţiei bugetare, conform anexei nr.1;
    b) Clasificaţia organizaţională:
    • A. Organe ale autorităților publice centrale, conform anexei nr.2;
    • B. Organe ale autorităților publice locale, conform anexei nr.3;
    c) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei organizaţionale, conform anexei nr.4;
    d) Clasificaţia funcţională, conform anexei nr.5;
    e) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei funcţionale, conform anexei nr.6;
    f) Clasificaţia programelor:
    • A. Programe și subprograme, conform anexei nr.7;
    • B. Activități, conform anexei nr.8;
    g) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei programelor, conform anexei nr.9;
    h) Clasificaţia surselor, conform anexei nr.10;
    i) Clasificaţia economică, conform anexei nr.11;
    j) Norme metodologice privind aplicarea Clasificaţiei economice, conform anexei nr.12;
    2. Prezentul ordin:
    - se pune în aplicare de la 1 ianuarie 2016;
    - se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web a ministerului.
    3. Odată cu punerea în aplicare a prezentului ordin se abrogă:
    Ordinul ministrului finanțelor nr.190 din 31.12.2014 privind Clasificația bugetară;
    Ordinul nr.91 din 20.10.2008 privind Clasificația bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.195-196, art.581), cu modificările și completările ulterioare;
    Ordinul nr.119 din 29.12.2008 privind Registrul fondurilor speciale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.7-9, art.10), cu modificările și completările ulterioare;
    Ordinul nr.6 din 19.01.2009 cu privire la Registrul donatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.90), cu modificările și completările ulterioare.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                   Anatol ARAPU

    Nr. 208. Chişinău, 24 decembrie 2015.


    anexa nr.1

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF27 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364; în vigoare 11.02.19]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454; în vigoare 12.09.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 14.03.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF139 din 16.09.17, MO434-439/15.11.17 art.2239; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF122 din 14.09.17, MO411-420/24.11.17 art.2034; în vigoare 14.09.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF117 din 11.08.17, MO330-334/08.09.17. art.1697; în vigoare 11.08.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF142 din 08.11.16, MO9-18/13.01.17 art.35; în vigoare 13.01.17]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF114 din 17.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1785; în vigoare 17.08.16]
    [Anexa nr.2 modificată prin OMF75 din 31.05.16, MO206-214/15.07.16 art.1178; în vigoare 31.05.16]


   
anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OMF117 din 11.08.17, MO330-334/08.09.17. art.1697; în vigoare 11.08.17]

   
anexa nr.4

    anexa nr.5

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OMF139 din 16.09.17, MO434-439/15.11.17 art.2239; în vigoare 01.01.18]

   
anexa nr.7
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF51 din 20.03.19, MO119-131/05.04.19 art.580; în vigoare 20.03.19]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF161 din 26.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1491; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454; în vigoare 12.09.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF142 din 17.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1321; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 14.03.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF151 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.1]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF139 din 16.09.17, MO434-439/15.11.17 art.2239; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF122 din 14.09.17, MO411-420/24.11.17 art.2034; în vigoare 14.09.17]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF117 din 11.08.17, MO330-334/08.09.17. art.1697; în vigoare 11.08.17]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF114 din 17.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1785; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF75 din 31.05.16, MO206-214/15.07.16 art.1178; în vigoare 31.05.16]
    [Anexa nr.7 modificată prin OMF5 din 26.01.16, MO25-30/05.02.16 art.134; în vigoare 05.02.16]

   
anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF62 din 05.04.19, MO132-138/12.04.19 art.670; în vigoare 05.04.19]
   
[Anexa nr.8 modificată prin OMF51 din 20.03.19, MO119-131/05.04.19 art.580; în vigoare 20.03.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF27 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364; în vigoare 11.02.19]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF213 din 27.12.18, MO6-12/11.01.19 art.58; în vigoare 27.12.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF197 din 07.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1796]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF208 din 21.12.18, MO1-5/04.01.19 art.1; în vigoare 21.12.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF190 din 08.11.18, MO430-439/23.11.18 art.1685; în vigoare 08.11.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF179 din 16.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1605; în vigoare 16.10.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF161 din 26.09.18, MO384-395/12.10.18 art.1491; în vigoare 26.09.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454; în vigoare 12.09.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF145 din 23.08.18, MO347-357/14.09.18 art.1349; în vigoare 23.08.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF142 din 17.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1321; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 01.04.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF10 din 15.01.18, MO27-32/26.01.18 art.96; în vigoare 15.01.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF23 din 24.01.18, MO40-47/09.02.18 art.143; în vigoare 24.01.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF151 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.1]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF139 din 16.09.17, MO434-439/15.11.17 art.2239; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF122 din 14.09.17, MO411-420/24.11.17 art.2034; în vigoare 14.09.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF117 din 11.08.17, MO330-334/08.09.17. art.1697; în vigoare 11.08.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF87 din 08.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1166; în vigoare 08.06.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF83 din 26.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1016; în vigoare 26.05.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin RMO162 din 26.05.17, MO162-170/26.05.17 pag.200]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF142 din 08.11.16, MO9-18/13.01.17 art.35; în vigoare 13.01.17]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF132 din 18.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1827; în vigoare 04.11.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF114 din 17.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1785; în vigoare 17.08.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF75 din 31.05.16, MO206-214/15.07.16 art.1178; în vigoare 31.05.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF63 din 10.05.16, MO140-149/27.05.16 art.922; în vigoare 10.05.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF36 din 01.04.16, MO114-122/29.04.16 art.692; în vigoare 01.04.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF21 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.398; în vigoare 01.03.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF13 din 09.02.15, MO43/23.02.16 art.343; în vigoare 09.02.16]
    [Anexa nr.8 modificată prin OMF5 din 26.01.16, MO25-30/05.02.16 art.134; în vigoare 05.02.16]

   
anexa nr.9

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF51 din 20.03.19, MO119-131/05.04.19 art.580; în vigoare 20.03.19]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF179 din 16.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1605; în vigoare 16.10.18]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454; în vigoare 12.09.18]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 01.04.18]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF151 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.1]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF142 din 08.11.16, MO9-18/13.01.17 art.35; în vigoare 13.01.17]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF63 din 10.05.16, MO140-149/27.05.16 art.922; în vigoare 10.05.16]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF36 din 01.04.16, MO114-122/29.04.16 art.692; în vigoare 01.04.16]
    [Anexa nr.10 modificată prin OMF13 din 09.02.15, MO43/23.02.16 art.343; în vigoare 09.02.16]

   
anexa nr.11
   
[Anexa nr.11 modificată prin OMF62 din 05.04.19, MO132-138/12.04.19 art.670; în vigoare 05.04.19]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF27 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364; în vigoare 11.02.19]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF197 din 07.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1796]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF142 din 17.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1321; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 14.03.18]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF10 din 15.01.18, MO27-32/26.01.18 art.96; în vigoare 15.01.18]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF151 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.1]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF87 din 08.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1166; în vigoare 08.06.17]
   
[Anexa nr.11 modificată prin OMF83 din 26.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1016; în vigoare 26.05.17]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF142 din 08.11.16, MO9-18/13.01.17 art.35; în vigoare 13.01.17]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF132 din 18.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1827; în vigoare 04.11.16]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF114 din 17.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1785; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF75 din 31.05.16, MO206-214/15.07.16 art.1178; în vigoare 31.05.16]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF63 din 10.05.16, MO140-149/27.05.16 art.922; în vigoare 10.05.16]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF36 din 01.04.16, MO114-122/29.04.16 art.692; în vigoare 01.04.16]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF21 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.398; în vigoare 01.03.16]
    [Anexa nr.11 modificată prin OMF13 din 09.02.15, MO43/23.02.16 art.343; în vigoare 09.02.16]

   
anexa nr.12
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF62 din 05.04.19, MO132-138/12.04.19 art.670; în vigoare 05.04.19]
   
[Anexa nr.12 modificată prin OMF51 din 20.03.19, MO119-131/05.04.19 art.580; în vigoare 20.03.19]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF27 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.364; în vigoare 11.02.19]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF197 din 07.12.18, MO499-503/21.12.18 art.1796]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF155 din 12.09.18, MO366-376/28.09.18 art.1454; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF145 din 23.08.18, MO347-357/14.09.18 art.1349; în vigoare 23.08.18]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF142 din 17.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1321; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF125 din 10.07.18, MO266/17.07.18 art.1137; în vigoare 10.07.18]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF92 din 04.05.18, MO167-175/25.05.18 art.709; în vigoare 04.05.18]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF61 din 14.03.18, MO108-112/30.03.18 art.427; în vigoare 14.03.18]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF10 din 15.01.18, MO27-32/26.01.18 art.96; în vigoare 15.01.18]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF151 din 21.12.17, MO1-6/05.01.17 art.1]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF87 din 08.06.17, MO201-213/23.06.17 art.1166; în vigoare 08.06.17]
   
[Anexa nr.12 modificată prin OMF83 din 26.05.17, MO181-189/09.06.17 art.1016; în vigoare 26.05.17]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF52 din 15.03.17, MO92-102/31.03.17 art.626; în vigoare 15.03.17]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF142 din 08.11.16, MO9-18/13.01.17 art.35; în vigoare 13.01.17]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF132 din 18.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1827; în vigoare 04.11.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF114 din 17.08.16, MO369-378/28.10.16 art.1785; în vigoare 01.01.17]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF104 din 28.07.16, MO256-264/12.08.16 art.1280; în vigoare 28.07.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF75 din 31.05.16, MO206-214/15.07.16 art.1178; în vigoare 31.05.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF63 din 10.05.16, MO140-149/27.05.16 art.922; în vigoare 10.05.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF36 din 01.04.16, MO114-122/29.04.16 art.692; în vigoare 01.04.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF21 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.398; în vigoare 01.03.16]
    [Anexa nr.12 modificată prin OMF13 din 09.02.15, MO43/23.02.16 art.343; în vigoare 09.02.16]