OIFPSM1222/2015
ID intern unic:  362741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1222
din  31.12.2015
privind aprobarea Listei agenţilor economici –
mari contribuabili pentru anul 2016
Publicat : 15.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 2-12     art Nr : 45     Data intrarii in vigoare : 01.01.2016
    MODIFICAT
   
OIFPS890 din 27.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1619; în vigoare 30.09.16


    În temeiul art.133 alin.(1) lit.c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 şi pct.5 al Ordinului IFPS nr.267 din 14.04.2011 cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili,
ORDON:
    1. Se aprobă Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2016 conform anexei, selectaţi potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011 cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
    3. Se abrogă din 1 ianuarie 2016 Ordinul IFPS nr.1755 din 24.12.2014 privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2015.
    4. Direcţia gestionare a documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale IFPS, iar Direcţia generală administrarea marilor contribuabili a IFPS – la cunoştinţa contribuabililor vizaţi.
    5. Direcţia generală administrarea marilor contribuabili va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                 Ion PRISĂCARU

    Nr. 1222. Chişinău, 31 decembrie 2015.


   
anexa
    [Anexa modificată prin OIFPS890 din 27.09.16, MO338-341/30.09.16 art.1619; în vigoare 30.09.16]