RMO13/2016
ID intern unic:  362775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MONITORUL OFICIAL
RECTIFICARE Nr. 13
din  22.01.2016
R E C T I F I C A R E
Publicat : 22.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 13-19     art Nr : 18
    În Legea nr. 135 din 3 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 213–222, art. 432, la art. I pct. 8 art. 476:
    la alineatul (7), în loc de „face obiectul unei cereri de amînare” se va citi „face obiectul unei cereri de desființare”, iar în loc de „asupra cererii de amînare” se va citi „asupra cererii de desființare”;
    la alineatul (8), în loc de „asupra cererii de amînare sau suspendare a executării silite” se va citi „asupra cererii de amînare sau suspendare”.