OSVC400/2016
ID intern unic:  362875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL VAMAL
ORDIN Nr. 400
din  09.10.2015
cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009
„Referitor la aprobarea Normelor
tehnice privind imprimarea,
utilizarea şi completarea
declaraţiei vamale în detaliu”
Publicat : 29.01.2016 în Monitorul Oficial Nr. 20-24     art Nr : 97     Data intrarii in vigoare : 29.01.2016
    Întru asigurarea implementării Hotărîrii  Guvernului cu privire la procedurile de vămuire electronică a mărfurilor nr. 904 din 13.11.2013,
ORDON:
    1. Se adaugă în anexa nr. 8 la Ordinul Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu” nr. 346-O din 24.12.2009 următoarele puncte:
2053
BRICENI ROSOSENI (PVE,IM)
2054
OCNITA 1 (PVE, Feroviar, IM)

    2. În vederea îndeplinirii prezentului Ordin, Î.S. „Vamservinform” va opera completările şi modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”.
    3. Executarea prezentului Ordin se atribuie şefilor birourilor vamale, cu aducere la cunoştinţa brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului Ordin.
    4. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Direcţiei tehnologii informaţionale.
    5. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL SERVICIULUI VAMAL                                       Tudor BALIŢCHI

    Nr. 400-O. Chişinău, 9 octombrie 2015.