HGC28/2016
ID intern unic:  362932
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 28
din  01.02.2016
cu privire la modificarea şi completarea
Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru
perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 35
    În conformitate cu prevederile stabilite în Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 20 august 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.187-190, art.726), cu moficările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 27 noiembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 284-289, art.1063), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 17, după cuvintele „susţine dezvoltarea acestora” se introduc cuvintele „ , inclusiv a clusterelor inovaţionale,”;
    2) se completează cu punctul 571 cu următorul cuprins:
    „571. Crearea şi dezvoltarea clusterelor inovaţionale. Scopurile, obiectivele şi principiile generale ale dezvoltării clusteriale a sectorului industrial sînt determinate în Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 614  din  20 august 2013.”;
    3) punctul 65 se completează cu subpunctul 7) cu următorul cuprins:
    „7) lipsa asocierii între întreprinderi, firme inovaţionale şi instituţii ştiinţifice în clustere inovaţionale, acestea fiind mechanisme noi pentru Republica Moldova de asociere şi colaborare a agenţilor economici”;
    4) la punctul 66, rubrica „Oportunităţi” din tabelul 8 se completează cu următoarea poziţie:
    „• Crearea clusterelor inovaţionale, industriale”;
    5) la punctul 75, propoziţia a şasea va avea următorul cuprins:
    „Consolidarea capacităţilor de generare a inovaţiilor este posibilă numai pe termen lung, după ce firmele vor învăţa să copieze, să reproducă, să îmbunătăţească şi să optimizeze tehnologiile existente prin fortificarea cooperării dintre acestea și instituțiile științifice, academice și educaționale, prin organizarea businessului sub formă de asocieri de tip cluster.”;
    6) la punctul 76, după cuvintele „institutele de cercetare” se introduc cuvintele „ , inclusiv prin crearea şi dezvoltarea clusterelor inovaţionale,”;
    7) punctul 78, obiectivul specific D1:
    a) subpunctul 2) se completează în final cu cuvintele  „ , inclusiv pentru asocierea acestor entităţi în  clustere”;
    b) se completează cu subpunctul 10) cu următorul cuprins:
    „10) dezvoltarea clusterelor inovaţionale (industriale) prin atragerea asistenţei tehnice în scopul propagării celor mai bune practici internationale cu privire la crearea clusterelor”;
    8) anexa nr.1 se completează cu poziţiile 551 şi 55 cu următorul cuprins:

„551.

Dezvoltarea clusterelor inovaţionale, industriale prin atragerea asistenţei tehnice în scopul propagării celor mai bune practici internationale cu privire la crearea clusterelor

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru consultanţă, suport

Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2016-
2020
-

Donatori (UE)

Proiecte atrase
552.

Acordarea suportului informaţional şi metodologic entităţilor inovaţionale din cadrul universităţilor, institutilor de cercetări, asociaţiilor de business în vederea asocierii acestora în clustere inovaţionale şi industriale

Capacităţi umane şi mijloace financiare pentru consultanţă, suport

Ministerul Economiei

Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (reformată)

2016-
2020
-

Donatori (UE)

Consultanţă şi suport acordate”.

    PRIM-MINISTRU                                                  Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Octavian Calmîc

    Nr. 28. Chişinău, 1 februarie 2016.