HGC29/2016
ID intern unic:  362933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 29
din  01.02.2016
cu privire la completarea anexei la Hotărîrea
Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 36
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 „Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituțiilor de învățămînt superior, consorțiilor, parteneriatelor naționale și internaționale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 306-310, art. 909) se completează după cum urmează:
    1) la poziția 13, coloana 5 se completează, conform succesiunii numerice,  cu următoarea subpoziţie:
    „242.06. Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice”;
    2) la poziția 34 coloana 2, după sintagma „Institutul de Ecologie și Geografie,” se introduce sintagma „Institutul de Zoologie, Institutul de Microbiologie și Biotehnologie,”.

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                   Corina Fusu

    Nr. 29. Chişinău, 1 februarie 2016.