HGC31/2016
ID intern unic:  362935
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 31
din  01.02.2016
cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 38
    În temeiul art.65 alin. (1) din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se abrogă:
    Hotărîrea Guvernului nr. 112 din 28 februarie 1996 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru postul de rector al instituţiei de învăţămînt superior universitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 32-33, art. 223);
    Hotărîrea Guvernului nr. 388 din 31 martie 2003 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la numirea, transferarea şi concedierea personalului din învăţămîntul preuniversitar şi din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 62-66, art. 407).

    PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP


    Contrasemnează:
    Ministrul educaţiei                                                   Corina Fusu

    Nr. 31. Chişinău, 1 februarie 2016.