OMEC10/2016
ID intern unic:  362970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL ECONOMIEI
ORDIN Nr. 10
din  02.02.2016
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 133
    În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal
ORDON:
    1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici–întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.
    2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPRIM-MINISTRU,
    MINISTRUL ECONOMIEI                             Octavian CALMÎC

    Nr. 10. Chişinău, 2 februarie  2016.


Anexa
la Ordinul Ministerului Economiei
nr. 10 din 02.02.2016

LISTA
agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare
şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul
Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim
vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero
Nr.
d/o

Denumirea întreprinderii industriei uşoare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Menţiunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

573

Î.C.S. „LINSTIL-CONFECŢII” S.R.L.

cod fiscal 1010600027432
Nr. 3/12 din 01 decembrie 2015
 
14.1
 
574
„REZUAN” S.R.L.
cod fiscal 1003600059750
Nr. 11/2015 din 14 decembrie 2015
14.1
14.2
575
„PROELINICA” S.R.L.
cod fiscal 1011600015836
Nr. 2/12 din 01 decembrie 2015
14.1
576
Î.C.S. „IDEA MODA” S.R.L.
cod fiscal 1009600038410
Nr. 02/2015 din 01 decembrie 2015
14.1
577
„IGORAŞ” S.R.L.
cod fiscal 1006608000243
Nr. 12/2015 din 17 decembrie 2015
14.1
578
F.I.E. „ŞALTOIANCA” S.R.L.
cod fiscal 1003600012894
Nr. 13/2015 din 17 decembrie 2015
14.1
579
„GEOTEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1012602005179
Nr. 4/2015 din 22 decembrie 2015
14.1
580
Î.M. „AYDISU” S.R.L.
cod fiscal 1007600018735
Nr. 4/2015 din 22 decembrie 2015
14.1
581
S.C. „CODRU-TEXTIL” S.R.L.
cod fiscal 1006600049303
Nr. 14 din 30 noiembrie 2015
14.1
582
„TRANSCROMATIC” S.R.L.
cod fiscal 1004600058392
Nr. 06/15 din 30 noiembrie 2015
14.1