OMFC5/2016
ID intern unic:  362971
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 5
din  26.01.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 05.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 25-30     art Nr : 134     Data intrarii in vigoare : 05.02.2016
    În temeiul articolului 27 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.7 „Clasificaţia programelor:
    A. Programe și subprograme”:
    1.1. Programul 08 ”Domenii generale de stat” se completează cu subprogramul 08 în următoarea redacție:
    07.08  ”Acțiuni cu caracter general”.
    2. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor:
    B. Activități”:
    2.1. Se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
     “70139 Proiectul “Comunitate pentru Evaluarea și Managementul Riscurilor”;
    ”70140 Proiectul ”Crearea Parteneriatului Public Privat în domeniul producerii și livrării agentului termic pe bază de biomasă”;
    ”70141 Proiectul ”Reabilitarea străzilor centrale și modernizarea iluminatului public al centrului municipiului Chișinau”;
    ”70142 Proiectul ”Dincolo de granițe, muzică și identitate între tineretul european”;
    ”70143 Proiectul ”Diminuarea poluării și eroziunii solului prin extinderea managementului apelor uzate”;
    ”70144 Proiectul ”Eco – Orașele – o Viziune Comună în Zona Transfrontalieră”;
    ”70145 Proiectul “Construcția, reabilitarea și extinderea rețelelor de apeduct, canalizare și reparație a drumurilor în municipiul Chișinău”.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                       Maria CĂRĂUȘ

    Nr. 5. Chişinău, 26 ianuarie 2016.