HGC61/2016
ID intern unic:  363089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 61
din  05.02.2016
pentru modificarea punctului 9 din Regulamentul
cu privire la modul de constituire şi administrare a
fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală
Publicat : 12.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 32-37     art Nr : 86
    În temeiul alin. (4) art. 16 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 9 din Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.594 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.691), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    sintagma „fondul de rezervă – 1%” se substituie cu sintagma „fondul de rezervă – pînă la 1%”;
    sintagma „fondul de dezvoltare – 2%” se substituie cu sintagma „fondul de dezvoltare – pînă la 2%”.

    PRIM-MINISTRU                                           Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                            Ruxanda Glavan
    Ministrul finanţelor                                          Octavian Armaşu

    Nr. 61. Chişinău, 5 februarie 2016.