OMFC13/2016
ID intern unic:  363438
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 13
din  09.02.2016
privind modificarea şi completarea
Clasificaţiei bugetare
Publicat : 23.02.2016 în Monitorul Oficial Nr. 43     art Nr : 343     Data intrarii in vigoare : 09.02.2016
    În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 și în scopul reglementării şi perfecţionării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,
ORDON:
    În Ordinul ministrului finanţelor nr.208 din 24 decembrie 2015 „Privind Clasificaţia bugetară” se operează următoarele completări:
    1. În anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități”:
    1.1.    Se introduc activități noi, cu următoarele denumiri:
    „00435 Acordarea unor plăți directe proprietarilor de terenuri agricole amplasate după traseul Rîbnița -Tiraspol”;
    ”70146 Proiectul ”Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei rețele agricole transfrontaliere”;
    ”70147  Proiectul “Platforma virtuală pentru schimbul de experiență transfrontalieră între tineri”;
    ”70148 Proiectul ”Reabilitarea Curții Medievale Domnești Lăpușna pentru vizite turistice (History Tour)”;
    ”70149 Proiectul ”Consolidarea rețelei de arii naturale protejate pentru conservarea biodiversității și dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării și Prutului de Jos”;
    ”70150 Proiectul Regional ”Ecologizarea economiei în vecinătatea estică (EaP-GREEN)”;
    ”70151 Proiectul ”Îmbunătățirea situației ecologice a bazinelor Prut și Nistru, prin îmbunătățirea sistemelor de epurare a apelor uzate în Cernăuți și Drochia” ”.
    2. În anexa nr.10 ”Clasificația surselor”:
    2.1. Lista de coduri pe originea sursei de venituri după codul 084 ”Guvernul Austriei” se completează cu codul 085, în următoarea redacție:
2
085

Guvernul României


    3. În anexa nr.11 ”Clasificația economică”:
    3.1. Denumirea elementului 114532 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    ”114532 ”Plăți pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal” ”.
    3.2. Categoria 26 ”Granturi acordate” se completează cu capitolul, articolul, alineatul și elementul respectiv, în următoarea redacție:
    ” 263 ”Granturi oferite persoanelor fizice”
    2630 ”Granturi oferite persoanelor fizice”
    26300 ”Granturi oferite persoanelor fizice”
    263000 ”Granturi oferite persoanelor fizice”  ”.
    3.3. Capitolul 281 ”Alte cheltuieli curente” se completează cu articolul, alineatul și elementul respectiv, în următoarea redacție:
    ”2816 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”
    28160 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice”
    281600 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” ”.
    3.4.  Articolul 4713 ”Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare” se completează cu alineatele și elementele respective, în următoarea redacție:
    ”47133 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare”
    471330 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare”
    47134 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare”
    471340 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare” ”.
    3.5. Articolul 4724 ”Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare” se completează cu alineatele și elementele respective, în următoarea redacție:
    ”47243 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    472430 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    47244 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    472440 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare” ”.
    4. În anexa nr.12 ”Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:
    4.1. Denumirea elementului 114532 se modifică și se expune în următoarea redacție:
    ”114532 ”Plăți pentru poluarea mediului, încasate în Fondul Ecologic Național, acumulate prin intermediul Serviciului Vamal” ”.
    4.2. În conținutul articolului 211200 ”Remunerarea muncii temporare”, textul ”La acest articol nu se atribuie serviciile prestate de către persoanele fizice în baza contractelor de prestări de servicii, lucrări, precum şi cele din cadrul proiectelor finanţate din surse externe. Acestea se reflectă la articolele relevante ale capitolului 222000 “Servicii”.” se substituie prin textul ”La acest articol nu se atribuie cheltuielile aferente serviciilor prestate de către persoanele fizice în baza contractelor de prestări de servicii, acestea fiind reflectate la articolele relevante ale capitolului 222000 ”Servicii”, și cele aferente contractelor cu persoanele fizice din cadrul proiectelor finanțate din surse externe, precum și cele aferente contractelor de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcții instituite în structura autorităților/instituțiilor, care se reflectă la articolul 281600 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” ”.
    4.3. După descrierea articolului 262200 ”Granturi capitale acordate organizațiilor internaționale”, se completează cu capitolul 263000 ”Granturi oferite persoanelor fizice” în următoarea redacție:
    ”263000 Granturi oferite persoanelor fizice
    Includ cheltuielile efectuate din contul proiectelor cu finanțare externă pentru acordarea granturilor persoanelor fizice.”.
    4.4. După descrierea articolului 281500 ”Rambursarea alocațiilor din anii precedenți”, se completează cu articolul 281600 ”Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice” în următoarea redacție:
    ”281600 Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice
    Include cheltuielile aferente contractelor  individuale de muncă și de prestare a serviciilor cu persoanele fizice din cadrul proiectelor finanțate din surse externe precum și contractelor individuale de muncă cu persoanele fizice, care nu ocupă funcții instituite în structura autorităților/instituțiilor bugetare, pentru efectuarea unor lucrări/munci sau activități specifice pe un termen determinat în cadrul autorităților/instituțiilor.”.
    4.5. Descrierea articolului 281800 ”Comanda de stat pentru pregătirea cadrelor” se modifică și se expune în următoarea redacție:
    ”Include cheltuielile pentru realizarea comenzii de stat pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt și indemnizațiile membrilor Consiliului pentru dezvoltarea strategică instituțională.”.
    4.6. Descrierea capitolului 339000 ”Alte materiale” după cuvîntul ”procurarea” se va completa cu cuvintele ”rachetelor antigrindină,”.
    4.7. Descrierea articolului 471300 ”Împrumuturi recreditate instituțiilor nefinanciare” se completează cu următoarele elemente:
    ”471330 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare”
    471340 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor nefinanciare” ”.
    4.8. Descrierea articolului 472400 ”Împrumuturi recreditate instituțiilor financiare” se completează cu următoarele elemente:
    ”472430 ”Acordarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare”
    472440 ”Rambursarea împrumuturilor recreditate de către proiectele finanțate din surse externe instituțiilor financiare” ”.
    5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANȚELOR                                     Maria CĂRĂUŞ

    Nr. 13. Chişinău, 9 februarie 2016.